Create Profile
Home Services Anti-glatt muskulatur - Oslo Hudlegesenter

Anti-glatt muskulatur - Oslo Hudlegesenter

Type : Services
Created On : 08-Mar-2017
Weight : 0.00
Company Detail View Profile of Oslo Hudlege Senter››

Anti-glatt muskulatur er en blodprøve som tas ved mistanke om autoimmun leversykdom. Forhøyet blodprøve kan ses hos pasienter… https://goo.gl/MKp5vz